Comisii de specialitate

Primăria Morunglav

1. Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei:

 1. Presedinte- Diaconesu Marinel
 2. Secretar - Toader Nicolae
 3. Membru - Grigorie Emil
 4. Membru - Toader Dumitru
 5. Membru - Nicolae George


2. Comisia juridica si de disciplina, munca si protectie sociala, ordine publica, situatii de urgenta, apararea drepturilor omului:

 1. Presedinte - Ciorica Ion
 2. Secretar - Mihalache Octavian
 3. Membru - Nita Constantin


3. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport:

 1. Presedinte - Tutunea Nicolae
 2. Secretar - Meianu Lucian
 3. Membru - Nicolaide Marius Ionut
   

Stiri MDRAP

Ultimele stiri