Aparatul de specialitate

Primăria Morunglav

 Componenta aparatului de specialitate al Primariei Comunei Morunglav

Demnitari
STANCIU ION ADRIAN - PRIMAR

Aparat de specialitate
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, TAXE SI IMPOZITE
RADU CONSTANTIN - consilier
LIU ALEXANDRA - referent
PARASCHIVA MARIANA - referent

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL SI CADASTRU
OGEA MARIN - inspector

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA SI RELATII CU PUBLICUL
PERPELEA DANA - inspector
NITA MIHAELA - inspector

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE SI URBANISM
COSTACHE DANIELA - inspector

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SI PAZA
NITA LAURENTIU
BOJNEAGU CORNEL

COMPARTIMENTUL INSTITUTII DE CULTURA
BARBU STEFANA
LANGA GHEORGHE 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri